Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

7278 094a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahereyes hereyes
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
Reposted frommayamar mayamar viapanimruk panimruk
"Rozstali się, a przecież nie mogli żyć bez siebie.  Rozstali się, a przecież wiązali ze sobą przyszłość.   Rozstali się, a przecież byli dla siebie wszystkim.  Rozstali się, a przecież to na siebie czekali całe życie.   Rozstali się i co, i żyją jakoś bez siebie."
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby viahereyes hereyes
7216 ac6f 390
Reposted fromseriouslox seriouslox viablackdrama blackdrama
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
6593 3ee9 390
Reposted frombrumous brumous viabojaniewiem bojaniewiem
3352 33c3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

April 16 2018

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viamiieciuu miieciuu
Reposted fromAgnya Agnya viamiieciuu miieciuu
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiieciuu miieciuu

March 07 2018

4536 349a 390
Barcelona
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
3388 3645 390
Ks. Jan Kaczkowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl