Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

Darzyłam go wielkim uczuciem i ta miłość dogłębnie mnie zmieniła.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
6677 648a 390
6400 cf5f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viapomsa pomsa
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
3067 3df3 390
Reposted fromsoftboi softboi viapomsa pomsa

February 05 2019

O nic nie muszę prosić, wymuszać, tłumaczyć, dba i robi wszystko, czuje wolność
— I zapominam
2761 ba62 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaredhairwitch redhairwitch
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
4713 9501 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viairmelin irmelin
7634 4b7f 390
Reposted fromnihilummm nihilummm viazabka zabka
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastarryeyed starryeyed
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazabka zabka
5281 b346 390
Reposted fromseaweed seaweed viazabka zabka
0094 63ca 390
Reposted frombrumous brumous viahereyes hereyes
2839 695f 390
Reposted fromsoftboi softboi viahereyes hereyes
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viahereyes hereyes
1977 77af 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl