Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

3376 d877 390
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viasatyra satyra
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viasatyra satyra

September 16 2017

3962 9640 390
Reposted fromimyours imyours viairmelin irmelin

September 12 2017

5699 fc5a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viazyta zyta
5701 54a5 390
Reposted fromoutoflove outoflove viazyta zyta
Nie wstydź się miłości. Życie jest piękne, bo istnieje miłość. 
Reposted frompassionative passionative viapomsa pomsa
2126 a13c
Reposted fromgdybam gdybam viapomsa pomsa
6524 f8c0 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomsa pomsa

September 08 2017

Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaszydera szydera
4289 be91 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialovelife lovelife
5215 a821

kirins-forrest:

‘Hello land dog, I am water dog.’

Reposted frombleubudgie bleubudgie viaki-adi ki-adi
7551 c1c0 390
Reposted frompeper peper vialovelife lovelife
9507 dc32 390

positive-memes:

Nothing like a good book

Reposted fromLorisCross LorisCross viakrolfasolek krolfasolek
8635 c311 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viamushu mushu
4670 02d4 390
Reposted fromerial erial viaoblivious oblivious
8288 0f15 390
Reposted fromdivi divi vialouve louve
0492 3a4b 390
Reposted fromantichris antichris viajrb jrb
4036 1b13 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl