Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

2566 2707 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
1769 0165 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
0959 a660 390
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viahereyes hereyes

March 03 2017

0848 401b 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viahereyes hereyes
 :
Reposted fromciarka ciarka viablackdrama blackdrama
Reposted frommr-absentia mr-absentia viablackdrama blackdrama
1150 df8d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 22 2017

5543 ccbc 390

July 08 2015

7839 48f3 390
Reposted fromapkinesis apkinesis viairmelin irmelin
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viahereyes hereyes
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
2312 844a 390
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viablackdrama blackdrama
(...) na pewno sobie poradzisz! Wierzę w Ciebie, więc i Ty wreszcie w siebie uwierz. Będzie dobrze!
— trzyma mnie w ryzach już piąty rok
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty

July 04 2015

Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viacytaty cytaty

July 03 2015

8110 dc5d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatake-care take-care
- Tak bardzo Go kochasz? - Kocham - odparła bez wahania. - O rany - westchnąłem i dopiłem piwo. - Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
1745 ec91 390
Reposted fromsunlight sunlight viatake-care take-care
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty

July 01 2015

5078 7fb5 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl