Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

8198 72ed 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viatimmoe timmoe
5221 46ee 390

adrenaline:

via weheartit

Reposted fromdivi divi viaiindependentt iindependentt
6926 0fa7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
3176 1642 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5172 d821 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBucefal Bucefal
0083 a012 390

Dziewczyny, kobiety, gubią się w dzisiejszych czasach. Coraz częściej nie mają wymagań wobec facetów.
Jak na tym rysunku, który umieściłem na Fejsie.

„Nie przejmuj się, życie obdarło mnie ze wszystkich wymagań wobec mężczyzn. Teraz wystarczy mi, że masz dwie ręce i nogi, a jak Bóg da, to może nawet i penisa.”

Ale dobry związek to taki, w którym kobieta nie musi się bać, przejmować się, że on nie chce zakładać rodziny.

W którym nie musi się stresować, że będzie musiała chodzić 
za nim przez rok i jęczeć jak bardzo chce wyjść w białej sukni. Bo może wtedy zrobi łaskę i się kurwa zgodzi na ślub, a on się boi "zaangażowania".

To taki, w którym kobieta wie, że nie będzie musiała tańczyć na rzęsach, aby on zajął się dzieckiem. Bo ona chce wyjść i spotkać się z dziewczynami.

Gdzie ona nie musi wymuszać, aby on powiedział: ‘Ładnie wyglądasz, kocham cię’. Że on posprząta i ugotuje i nie zrobi z tego wielkiego halo i nie każe sobie dziękować na klęczkach. Bo wie, że ona robi dokładnie to samo.

Po co być z osobą, która nie jara się faktem, że może być z Tobą???? NO PO CO KURWA?

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
7582 c83a 390
Reposted fromshitty shitty viaHogattaa Hogattaa
Reposted fromgruetze gruetze viatimmoe timmoe
8116 a9dc 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viaHogattaa Hogattaa
2218 fc25 390

omniamalgam:

markhamillz:

awesome-picz:

Redditor Is Turning Random People’s Photos Into Movie Posters.

Your_Post_As_A_Movie

@asilversnake

ITworries me how many of these I’d watch.

Reposted fromcallmedenae callmedenae viatimmoe timmoe
2147 e462 390
Reposted fromsohryu sohryu viaHogattaa Hogattaa
4908 6cd2 390
Reposted fromryliceracc ryliceracc viaflabbergasted flabbergasted
3216 74c4 390
Reposted fromkelu kelu viaHogattaa Hogattaa
6640 3b39 390

busket:

shantpat:

meatyogre:

homophobic:

arvoze:

i took a pic of me watching the pickle rick episode to piss people off but like somehow i managed to take the pic so that the frame on the tv was…. a different frame to the reflection on the desk?

cursed image

this is the most fucked up scenario that accurately depicts that movement of photons through space and time

Einstein would be so upset that you proved his theory in one moment, cause in his day it took fuckin months to setup an eclipse pic to prove relativity n you did it by accident, in ur living room. congrats.

this is actually called the rolling shutter effect!! the camera captures images in a rolling fashion, from the top to the bottom. so objects that are moving fast like a car, or a airplane propeller, or frames on a tv being reflected will always look distorted. the closer to the top of the image you get, the further back in time it represents, just by a few split seconds. all this means is that the frame reflected on the table was probably the one right after the one on the tv, and it changed before the camera’s rolling shutter had time to get to it. 

here’s some more pictures with the rolling shutter; remember that the top of the image just represents a fraction of a second earlier in the action

rolling shutters also move side to side in some cameras, leading to more spooky imagery

Reposted fromteamroquette teamroquette viaBucefal Bucefal
0628 45e6 390

“animalomy”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl