Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

5644 d69d 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamiieciuu miieciuu
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viamiieciuu miieciuu
Chodzi o to, żeby umieć prowadzić. zwyczajnie objąć kobietę, życzliwie i zdecydowanie, i poprowadzić. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią prowadzić. Ale od czasu do czasu musisz trochę popuścić, żeby to im się wydawało, że prowadzą.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
6988 d42e 390
Reposted fromcontigo contigo viamiieciuu miieciuu
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viamiieciuu miieciuu
3782 84db 390
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viamiieciuu miieciuu
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamiieciuu miieciuu
7994 23f8 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viamiieciuu miieciuu
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
4469 0b0a 390
Pierwsza to nic, po drugiej wiem,  że jeśli będzie trzecia, to będzie ostatnią. 
Kto też tak ma?
Reposted fromyannim yannim viamiieciuu miieciuu
3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viamiieciuu miieciuu
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viamiieciuu miieciuu
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viamiieciuu miieciuu
8860 7133 390
Reposted fromhwaiting hwaiting viamiieciuu miieciuu
6368 16f4 390
Reposted fromKacSousse KacSousse viamiieciuu miieciuu
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamiieciuu miieciuu
4115 3ffd 390
Reposted fromkarsina karsina viamiieciuu miieciuu
6717 4dd9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viamiieciuu miieciuu
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl