Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
2189 bfa8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianivea nivea
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viahereyes hereyes
1018 1d4e 390
Reposted bymiieciuu miieciuu

May 27 2017

9012 d045 390
Reposted fromkrzysk krzysk viabojaniewiem bojaniewiem

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viairmelin irmelin
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
5517 ab68 390
Reposted fromTriforce Triforce viairmelin irmelin
9958 5107 390
Reposted fromels els viairmelin irmelin
Reposted fromRynn Rynn viazabka zabka
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viahereyes hereyes

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahereyes hereyes
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahereyes hereyes
2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viahereyes hereyes
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream viahereyes hereyes
3784 7eb1 390
Reposted frommaaaatek maaaatek viahereyes hereyes
9700 5226 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl