Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

6353 357e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeattman beattman
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
1163 2226 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahormeza hormeza
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viahormeza hormeza
3279 dd38 390
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viaepi epi
7577 f251 390
What If (2013)
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viacalvados calvados
6637 9c31 390

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
0422 be7f 390
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viairmelin irmelin
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl