Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

2761 ba62 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaredhairwitch redhairwitch
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
4713 9501 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viairmelin irmelin
7634 4b7f 390
Reposted fromnihilummm nihilummm viazabka zabka
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastarryeyed starryeyed
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazabka zabka
5281 b346 390
Reposted fromseaweed seaweed viazabka zabka
0094 63ca 390
Reposted frombrumous brumous viahereyes hereyes
2839 695f 390
Reposted fromsoftboi softboi viahereyes hereyes
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viahereyes hereyes
1977 77af 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
1472 5f03 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viahereyes hereyes
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viahereyes hereyes
0255 773e 390
Reposted fromRowena Rowena viahereyes hereyes
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viahereyes hereyes
7859 20fd 390
Reposted fromcycuszek cycuszek viairmelin irmelin
Distance doesn't separate people Silence does
Reposted bySkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl