Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

możesz płakać tak głośno i zarazem tak długo jak tylko potrafisz, ale nigdy nie będziesz w stanie zawrócić. cofnąć się w czasie. czy to nie straszne? 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Jesteś ważna, jesteś piękna, jesteś wartościowa, idealnie nieidealna, po prostu taka jaka masz być.
Pamiętaj, że inni ludzie widzą cię inaczej, niż ty sama widzisz, dostrzegają inne rzeczy niż ty sama dostrzegasz, widzą więcej niż ty, widzą twoje piękno. Przebywasz ze sobą od urodzenia, widzisz, przeżywasz tak jak każdy, ale inaczej niż każdy i zarówno jak każdy. Jest ciężko ,ale radzisz sobie, próbujesz dawać sobie radę, i w końcu dajesz. Jesteś niesamowita
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viasatyra satyra

https://www.facebook.com/polecampoczytactovejansson/

"Dojrzała we mnie nowa tęsknota za czymś stałym, czymś ciepłym, na czym można polegać"
Tove Jansson w liście do Evy Konikoff /Listy Tove Jansson/
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
0972 3e8f 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
 Żadna prawda nie może uleczyć smutku po stracie ukochanej osoby. Nie może go uleczyć żadna prawda, żadna uczciwość, żadna siła, żadna dobroć. Przeżywszy ten smutek w pełni, możemy się jedynie czegoś od niego nauczyć, lecz to czego się nauczymy, wcale nam się nie przyda, kiedy nadejdzie następny, niemożliwy do przewidzenia smutek.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty

September 29 2019

4942 5fc8 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
4852 f8d0 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
1174 01c0 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin

September 14 2019

7305 2d87 390
Reposted frombrumous brumous viahereyes hereyes
8028 a366 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viahereyes hereyes
3733 d065 390

verbalvomits:

❤🐈❤

7762 4cbe 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
8907 3a8c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

July 13 2019

5644 d69d 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamiieciuu miieciuu
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viamiieciuu miieciuu
Chodzi o to, żeby umieć prowadzić. zwyczajnie objąć kobietę, życzliwie i zdecydowanie, i poprowadzić. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią prowadzić. Ale od czasu do czasu musisz trochę popuścić, żeby to im się wydawało, że prowadzą.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
6988 d42e 390
Reposted fromcontigo contigo viamiieciuu miieciuu
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viamiieciuu miieciuu
3782 84db 390
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viamiieciuu miieciuu
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamiieciuu miieciuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl