Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

4942 5fc8 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
4852 f8d0 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
1174 01c0 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin

September 14 2019

7305 2d87 390
Reposted frombrumous brumous viahereyes hereyes
8028 a366 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viahereyes hereyes
3733 d065 390

verbalvomits:

❤🐈❤

7762 4cbe 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
8907 3a8c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

July 13 2019

5644 d69d 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamiieciuu miieciuu
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viamiieciuu miieciuu
Chodzi o to, żeby umieć prowadzić. zwyczajnie objąć kobietę, życzliwie i zdecydowanie, i poprowadzić. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią prowadzić. Ale od czasu do czasu musisz trochę popuścić, żeby to im się wydawało, że prowadzą.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
6988 d42e 390
Reposted fromcontigo contigo viamiieciuu miieciuu
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viamiieciuu miieciuu
3782 84db 390
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viamiieciuu miieciuu
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamiieciuu miieciuu
7994 23f8 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viamiieciuu miieciuu
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
4469 0b0a 390
Pierwsza to nic, po drugiej wiem,  że jeśli będzie trzecia, to będzie ostatnią. 
Kto też tak ma?
Reposted fromyannim yannim viamiieciuu miieciuu
3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viamiieciuu miieciuu
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viamiieciuu miieciuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl